Vizite nou

KLINIK SOLIDARITE (AHF Haïti)

Nou bay akonpayman pou VIH/SIDA ak lòt maladi moun ka pran nan fè bagay.

Fè tès VIH ou rapid.

Nou bay trètman pou viris la.

Nou ofri tou konsèy ak swen sikolojik nan pwosesis la.

Tout sèvis nou yo Gratis.

Vizite nou

KLINIK SOLIDARITE (AHF Haïti)

Nou bay akonpayman pou VIH/SIDA ak lòt maladi moun ka pran nan fè bagay.

Fè tès VIH ou rapid.

Nou bay trètman pou viris la.

Nou ofri tou konsèy ak swen sikolojik nan pwosesis la.

Tout sèvis nou yo Gratis.

Tès VIH Gratis, Rapid, an Sekirite e Konfidansyèl

AHF ofri sèvis tès VIH ak lòt maladi moun ka pran nan fè bagay

Bon Akèy, an sekirite nan yon anviwonnman 100% konfidansyèl  

Jwenn tès pou VIH ak lòt maladi moun ka pran nan fè bagay.

Jwenn lokal nou

Vizit

Swen nou ofri

Estatistik an Ayiti

Kliyan nan AHF Care

Kliyan k ap resevwa ART

Moun k ap viv ak VIH

Pa kite gad ou desann epi pwoteje tèt ou nan MSTs ak VIH

Jwenn yon tès rapid ak egzamen MST jwenn konsèy ak Akonpayman. Pa gen pri!

Detekte VIH ak lòt MST byen bonè, sa esansyèl pou trete yo. Jwenn rezilta a gratis jodi a!

Documentary – HIV in Haitian Prison – VIH dans l’institution carcérale haïtienne

KLINIK SOLIDARITE (AHF Haïti)

6, rue Marcadieu,

Bourdon.

_______________________

Orè:

Lendi a vandredi

ant 8:00 AM ak 4:00 PM.

Nan wikenn sèlman si gen bezwen oswa aktivite.

6, rue Marcadieu,

Bourdon.

_______________________

Orè:

Lendi a vandredi

ant 8:00 AM ak 4:00 PM.

Nan wikenn sèlman si gen

bezwen oswa aktivite.

Klinik nou

Klinik Mobil Artibonite
Adrès: 20, 2ème ruelle Delain route des dattes Gonaives

Telefòn : 4896-2958 / 3793-0083.

Klinik Mobil Nord / AHF Haiti

Adrès: Limonade, Route Nationale #1 avant Pont Zangui, Sant St-Charles

Telefòn : (509) 4896-2959 / 3626-5904

Klinik Mobil Sud / AHF Haiti

Cayes, Rue La Couronne, Village Nadia.

Telefòn : (509) 4896-2960 / 3601-1561.

Nou ofri tou medikaman, Konsèy ak sèvis trètman

Pwoteje tèt ou

Nan Klinik Solidarite ki pou AHF Haiti, gen anpil kapòt, osi byen ke enfòmasyon ak gidans ki nesesè pou pwoteksyon ak prevansyon kont VIH ak lot MST.

Konsèy

Li trè enpotan pou konnen kondisyon ou kont VIH ak lòt MST pi vit ke posib. Jwenn tès yo rapid jodi a nan kèk minit ou pral konnen rezilta ou yo.

Trete tèt ou

Trètman ak medikaman antiretwoviral yo pran avèk kontwòl medikal kòm sa dwa, kenbe ak amelyore kalite lavi moun k ap viv ak VIH, epi tou li redwi chans pou transmèt li bay lòt moun.

Pa gen randevou ki nesese

Pa gen randevou ki nesese

Rankontre AHF Haiti

AHF te vin aktif an Ayiti nan 2006. AHF Ayiti kounye a bay swen nan popilasyon nan prizon an kolaborasyon avèk yon lòt ONG, Health Through Walls. Popilasyon nan prizon an se yon popilasyon ki trè vilnerab an Ayiti, AHF Ayiti menm bay swen ak prizonye ki apre yo fin libere pou pa gen okenn entèripsyon nan trètman an. Patnè moun ki nan prizon yo ki gen jèm SIDA yo kapab resevwa tès la tou pou yo ka konnen tou sitiyasyon yo epi yo ka mete yo sou trètman si sa nesesè.

AHF Haiti mennen tou anpil seyans tès pou moun ki vizite prizon Ayisyen yo nan sistèm prizon nasyonal la ede idantifye moun ki gen VIH-pozitif ak konekte yo nan swen. Anplis de sa, AHF Ayiti gen pwòp Klinik pa li nan Pòtoprens ak nan nan 3 gwo rejyon nan peyi a (Gran Nò, Atibonit ak gran SID) ki bay sèvis tès ak trètman pou piblik la an jeneral.

Rankontre AHF Haiti

Pousantaj prévalence

%

Granmoun 15-49

%

Gason

%

Fanm

%

Fanm Ansent

%

MSM (Gason ki fè sèks ak gason)

Vizite nou

KLINIK SOLIDARITE (AHF Haïti)

epi pran konesans de jodi a!

Nou se òganizasyon an pi gwo atravè lemond ki travay nan prevansyon, deteksyon ak tretman VIH ak SIDA pou tout moun kèlkeswa kapasite yo nan peye.

Nou rantre nan pwogram Nasyonzini nan Etazini sou VIH/sida, epi rantre nan efò pou nou asire ke 20.000.000 moun yo ap trete nan tout kote nan mond lan avan 2020.

Nan AHF Haiti nou fè tès rapid VIH nan espas ki louvri, ki lye ak swen medikal ak tretman pou MST yo. Tout sèvis yo bay nan AHF yo GRATIS.

Nou bay tretman pou plis pase 2,000,000 moun ki nan 47 peyi yo ak travay chak jou reyalize rèv la nan yon mond san sida.

Aprann plis bagay sou AHF

Kite nou imèl ou ak jwenn enfòmasyon sou sèvis nou yo, nouvèl yo ak plis ankò. Ou ka anile abònman ou a nenpòt ki lè.

Enfòmasyon ou yo rete sekrè e pwoteje pa règleman nou genyen nan pwoteksyon done pèsonel an Haiti.

Dwa rezève ® Aids Healthcare Foundation ak AHF Haiti 2024.

Endikatè

×