Ambulancia AHF

Nan AHF Haiti nou fè tès rapid VIH nan espas ki louvri, ki lye ak swen medikal ak tretman pou MST yo.

×